Välkommen!

Föreningen
Bf Nebulosan 1 u.p.a. är en bostadsförening. Våran vackra fastighet har idag näst högsta skyddsklass. Som synes är fasaden på grannhusen indragen för att ge plats för bredare gata. Meningen var att även vårt hus skulle rivas. Vi är naturligtvis glada att så inte blev fallet! Antal lägenheter är idag 28, vilket inkluderar 3 lägenheter på vinden. Total bostadsyta uppgår till 2367 m2.

Gemensam tvättstuga och hobbyrum har vi i källaren, cykelställ och barnvagnsrum finns på gården. På den gården finns utemöbler sommartid och en sandlåda för de yngsta medlemmarna.

På årsstämma som normalt hålles i mars väljes ordförande och styrelse. På stämman väljes också en gårdskommitté som ser till så att gården underhålles på ett bra sätt.

Medlemspärm
I föreningens medlemspärm finner du våra stadgarna, ordningsregler, kontaktuppgifter till styrelse och övriga medlemmar samt annan bra information. Innehållet i medlemspärmen når du som medlem via denna hemsida eller genom att kontakta styrelsen. Som extern finner du viss information under rubriken ”Mäklarfrågor & dokumentation”.

Energiförbrukning
Vi förbrukar 120 kWh/m2 och år. Värden för liknande hus ligger på 107-130 kWh/m2 och år, nya hus 110kWh/m2. En detaljerad energideklaration finns hos ordföranden.