Mäklarfrågor & dokumentation

Här kan du som fastighetsmäklare, bank eller spekulant hitta information om föreningen. Nedan finner du  svaren på vanliga frågor från fastighetsmäklare. Genom att klicka här finner du även följande dokumentation:

  • Stadgar
  • Ordningsregler
  • Senaste årsredovisning

 

 Vanligt förekommande frågor från mäklare

Allmänna frågor Förening och Fastighet Svar / Beskrivning
När bildades föreningen? Föreningen bildades 1920 och är en bostadsförening, fastigheten byggdes 1881
Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening? Äkta
Antal bostadsrätter? 28
Antal hyresrätter? 0
Antal lokaler samt verksamhet i dessa? 0
Vad ingår i avgiften? Värme, vatten, TV basutbud, Bredband, Tele (fast avgift), Tvättstuga. Avgiften betalas kvartalsvis.
Finns det några gemensamhetslokaler ? Tvättstuga, hobbyrum
Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage? Nej
Har stambyte genomförts? Om så är fallet årtal för detta. Delar av stammar har bytts ut vid behov i samband med renovering av bad och kök
Är el-stigarna bytta? Om så är fallet årtal för detta. Nya elstigare till alla bostadsrätter 2012
Har andra större renoveringar genomförts? 2011: nytt plåttak, hissar installerades, trapphuset Västmannagatan målades
2012: renovering/målning av gatufasad, renovering gatufasadens fönster
Finns det balkongplaner i fastigheten? Balkonger finns, majoriteten byggdes 2001
Finns planer för byggnation av vindsvåningar? Vinden såldes 2011 och tre nya lägenheter
byggdes.
Har andra större reparationer eller ombyggnader av fastigheten beslutats eller diskuterats? Inga beslut är tagna. Gårdsfasaden måste nog
renoveras om 3-5 år.
I samband med vindsbyggnationen filmades
fastighetens avloppsstammar. Inget akut
upptäcktes, men styrelsen har beslutat ta fram
alternativa åtgärdsplaner för framtiden.
Typ av ventilation? Självdrag
Typ av uppvärmning? Fjärrvärme, vindslägenheterna har golvvärme övriga har radiatorer
Finns kabel-TV i fastigheten? Ja, basutbud ingår i avgiften. Leverantör Sappa.
Finns bredband i fastigheten? Ja,  ingår i avgiften. Leverantör Bahnhof.
Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats? Vid årsstämman i mars 2016 beslöts att avgiften till föreningen ska höjas med 1,00%.
Tar föreningen ut överlåtelseavgift? Ja, 2,5% av gällande prisbasbelopp. Betalas av förvärvare.
Tar föreningen ut pantsättningsavgift? Ja, 1% av gällande prisbasbelopp. Betalas av pantsättare.
Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål? Nej
Ägarandelar
Accepteras släkt/föräldrar/barnägande??
Ja
Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor? Företrädesvis ordförande. Se kontaktinformation.
Vart skickas in/utträdes ansökan samt överlåtelseavtal? Föreningen anlitar HSB Stockholm för ekonomisk förvaltning. Se kontaktinformation för aktuella adresser. Observera att dessa handlingar EJ ska skickas direkt till föreningen.