Historik

  • Huset byggdes 1881 och ägdes först av privat fastighetsägare. I början av 1920- talet gick ett antal personer i huset samman och köpte huset varvid en bostadsförening bildades. Allteftersom köpte samtliga lägenhetsinnehavare sina lägenheter. Formen bostadsförening kan sägas ha varit bostadsrättföreningsmodellens föregångare. Efter bostadsrättsföreningsmodellens inträde på marknaden bildades inga fler bostadsföreningar men fortfarande fanns ett antal kvar främst i Stockholm och delvis i Goteborg. Bf Nebulosan 1 u.p.a. är en av dem.
  • I tidernas begynnelse inrymde fastigheten även lokaler i form av bland annat skomakare och frisör. Idag finns inga uthyrda lokaler i föreningen.
  • 1917   installerades elektricitet i fastigheten.
  • I slutet av 1920-talet installerades vattenklosetter. Dessförinnan fanns  torrklosett på gården och i var och en av de större lägenheterna.
  • 1936 installerades centralvärme som drevs med 3 st kokspannor och sedermera oljepannor. Samma år byggdes två badrum på vinden.
  • I mitten av 1970-talet installerades fjärrvärmeanslutning för fastigheten.
  • I mitten av 1980-talet iordningställdes tvättstuga i källaren. Dessförinnan saknades gemensam tvättstuga.
  • Under åren 2001-2002 installerades balkonger i de flesta lägenheter med fönster ut mot gården.
  • Under åren 2010 – 2012 genomfördes större renoveringar av fastigheten i samband med att vinden byggdes om till tre lägenheter. Plåttaket lades då om, nya elstigar drogs in, bredband installerades i alla lägenheter, gatufasaden och fönstren mot gatan renoverades, hissar installerades och trapphuset på Västmannagatan renoverades.